Nowy Regulamin Studiów na UWslajd3a.jpg

Projekt „Zawód psycholog”

Wydział Psychologii UW realizuje projekt "Zawód psycholog: dostosowanie programów specjalizacji i staży dla studentów Psychologii UW do wymagań rynku pracy".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.04.01.01-00-243/09-00

Projekt jest realizowany w terminie od 01.09.2010 r. do 21.12.2015 r.

więcej

Nowoczesny Uniwersytet

Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej